Coordonator lucrări rețele electrice și curenți slabi

Responsabilități:

 • Principalul responsabil de organizarea, execuția și recepția proiectelor pe care le conduce.
 • Stabilește obiectivele echipelor, programul de lucru și metodele de execuție.
 • Analizează documentația de execuție, stabilește necesarul de resurse necesare execuției: oameni, utilaje, scule, materiale și echipamente.
 • Analizează documentația tehnică pentru asigurarea suportului la ofertare.
 • Coordonează toate resursele lucrării, asigurând un climat de lucru în echipă.
 • Coordonează executarea lucrărilor, cu respectarea prevederilor documentațiilor tehnice, ale normativelor în vigoare și procedurilor tehnice de execuție la nivelul de calitate și la termenele stabilite în contractele încheiate cu Clientul.
 • Stabilește necesarul și graficul achizițiilor și urmărește recepția conformă în șantier.
 • Întocmește, urmărește și actualizează graficul de execuție.
 • Este responsabil pentru consumul de resurse agreat la startul lucrării (ore, cantități, utilaje, utilități etc).
 • Coordonează logistica legată de lucrări.
 • Este responsabil de inventarul sculelor și al echipamentelor de lucru din șantier și de verificarea periodică a acestora conform normelor legale.
 • Unde este cazul, verifică și avizează situațiile de lucrări ale subcontractorilor.
 • Întocmește situațiile de lucrări în funcție de prevederile contractuale respectiv stadiul fizic.
 • Întocmește, periodic sau la cerere, rapoarte asupra stadiului execuției.
 • După caz, întocmește dosare de recepție și calitate a execuției, conform normativelor în vigoare.
 • Sesizează problemele și riscurile și ia/propune (după caz) măsuri corective.
 • Este direct responsabil de integrarea noilor angajați sau a noilor veniți în echipa sa.
 • Stabilește nevoile de formare și dezvoltare pentru membrii echipelor din subordine.
 • Asigură și încurajează calitatea lucrului în echipă și colaborarea la nivel de angajați și echipe.
 • Suport și comunicare cu echipa de proiectare – ofertare.

 

În relația cu clienții:

 • Este reprezentantul Romservice Telecomunicații la lucrări.
 • Participă la întâlniri cu reprezentanții clienților și/sau proiectanților.
 • Gestionează relația în șantier cu reprezentanții clienților.
 • Participă la recepții și PIF-uri.
 • Efectuează vizite în șantiere pentru măsurători, determinare cantități, grafice și metode de execuție.

 

Cerințe:

 • Studii tehnice absolvite profil electric: inginerie electrică, electronică, electrotehnică, electroenergetică, construcții;
 • Reprezintă avantaj  - autorizare ARTS, ANRE;
 • Reprezintă avantaj - cunoștințe MS Project avansat. AutoCad (măsurători/verificări);
 • Experiență de minim 3 ani pe o poziție de Coordonator lucrări (proiecte de rețele electrice și de curenți slabi);
 • Cunoștințe de planificare și organizare, gestionarea resurselor, managementul echipei, respectarea termenelor de execuție, încadrare în buget;
 • Bune abilități de comunicare si relaționare;
 • Capacitate de lucru individual și în echipă;
 • Personalitate energică, proactivă, cu atitudine pozitivă;
 • Disponibilitate de deplasare la sediul clienților;
 • Carnet de conducere cat. B.

 

Beneficii:

 • Pachet salarial motivant, tichete de masă;
 • Asigurare medicală privată;
 • Participare la cursuri de pregătire;
 • Stabilitate și mediu de lucru plăcut;
 • Logisticș și echipamente pentru buna desfășurare a activității.

 

Nivel carieră: Mediu (minim 3 ani).

Limbi vorbite: Limba engleză, în special vocabular tehnic.

Adresa jobului: București.

Disponibilitate deplasare la sediul clienților.

 

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul sau link-ul către contul personal de LinkedIn prin e-mail, pe adresa: cariere@rst.ro menționând în titlul mesajului poziția pentru care candidează.