Curenți slabi

Cablare Voce-Date: Proiectare, execuție, inventariere, documentare, certificare, mentenanță

Supraveghere Video: Proiectare, implementare, mentenanță sisteme CCTV clasice și IP, sisteme de stocare, arhivare și distribuție a conținutului video

Control Acces:

  •  Proiectare, implementare, mentenanță sisteme de control acces, bariere
  •  Integrare cu aplicații de pontaj 
  •  Soluții integrare cu sistemele video/audio/telecomunicații 
  •  Integrare cu sisteme de ID Management, single sign on, Active Directory/LDAP 

Antiefracție: sisteme integrate de prevenire, detecție și alarmare

Interfonie: sisteme autonome sau integrate cu infrastructura de telecomunicații, analogice/IP

Detecție incendiu: senzori și centrale de detecție și alarmare în caz de incendiu

Building Management System: soluții integrate de management al infrastructurii, automatizări, senzori și sisteme de măsură, control și acționări electrice/mecanice. Integrare cu sisteme externe: efracție, incendiu etc.

Infrastructură electrică: racorduri, cabinete echipate, rețea cablată, protecții etc.

Iluminat: soluții industriale și pentru birouri, clasice și LED, automatizări și optimizări ale consumului de energie electrică

PRAM:  proiectare, execuție, măsurători periodice pentru joasă tensiune, împământare, paratrăsnet, alte tipuri de protecții la suprasarcină. Atestat ANRE nr……. 

Survey WiFi/DECT:

  •  Proiectarea de sisteme WiFi și DECT multibrand 
  •  Planificarea poziționării antenelor și utilizării spectrului radio WiFi/DECT pentru obținerea acoperirii și nivelului de semnal optim pentru diferite aplicații: date, voce, video, management 
  •  Măsurarea în teren a atenuărilor, bruiajelor în spectrul radio, prezența altor rețele WiFi, simularea funcționării rețelei proiectate; măsurători preliminare de semnal DECT preimplementare 
  •  Măsurări post implementare, ajustări și optimizări 
  •  Extinderi și modernizări 

IP over Copper/Coax Soluții de extindere a comunicațiilor IP peste cabluri de cupru/coaxiale cu alimentare. Viteze de 10/100 Mbps, alimentare până la 40W, distanțe 200-700m 

Comercializare și servicii pentru următorii producători:

Axis Communications